Skadestånd till våldtäktsmän

Interpellation 2020/21:889 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det svenska rättssystemet i allmänhet och straffpåföljderna i synnerhet stämmer inte överens med det allmännas rättsuppfattning. Återkommande uppdagas det hur proportionalitetsprincipen lyser med sin frånvaro – med medborgerlig frustration och ilska som följd. Nu senast efter att Justitiekanslern beviljade en dömd gruppvåldtäktsman ett skadestånd på 840 000 kronor från svenska staten.

Den multikriminelle gruppvåldtäktsmannen med utländsk bakgrund tjänade med andra ord närmare 1 miljon på sin våldtäkt. Detta samtidigt som ett av hans tidigare offer talat ut och beskrivit hur hon endast erhållit 3 000 kronor i skadestånd efter att den nu välbärgade mannen våldtagit, misshandlat och hotat henne.

Orättvisan förstärks vidare av att våldtäktsmannen inte utvisats trots dom om detta samt att det skadestånd han nu erhållit inte kan utmätas för att betala skadestånd till hans tidigare offer. Gång efter annan har han med andra ord förstört livet för oskyldiga offer, samtidigt som staten har kompenserat honom ekonomiskt och låtit honom vara kvar i landet.

Fallet är extremt men på intet sätt ensamt om att belysa hur proportionalitetsprincipen inte i tillräcklig utsträckning präglar vårt rättssystem. I efterdyningarna av den mediala rapporteringen som bland annat Riks stod för har namninsamlingar mot beslutet samlat över 200 000 namn, och swishinsamlingar har nått hundratusentals kronor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

  1.   Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att förhindra liknande situationer i framtiden?
  2.   Avser ministern och regeringen att göra ändringar i skadeståndslagen?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-26 Överlämnad: 2021-08-30 Anmäld: 2021-09-02 Svarsdatum: 2021-09-16 Sista svarsdatum: 2021-09-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)