Skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar

Interpellation 2007/08:303 av Bråkenhielm, Catharina (s)

av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 4 januari

Interpellation

2007/08:303 Skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar

av Catharina Bråkenhielm (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Inför årsskiftet 2000/01 infördes ett förbud mot smällare, vilket innebar att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt inte får säljas eller användas för konsumentbruk. Lagens intentioner följdes en kort period efter beslutet, tills marknaden förändrade smällarna som nu säljs som raketer.

I dag säljs olika typer av raketer överallt, från livsmedels- och blomsteraffärer till kiosker, och långt ifrån alla återförsäljare följer regelverket utan säljer raketer till ungdomar under 18 år.

Den ökande försäljningen leder till omfattande skador och bränder varje år. Barn och ungdomar gör sig illa när de hanterar raketer på fel sätt. Bostäder, skolor och andra lokaler förstörs för stora belopp. Äldre personer som skräms av de höga ljuden, rädda husdjur och miljöförstöring är andra obehag förknippade med raketer och smällare.

Därför är det dags att skyndsamt se över hur förbudet mot smällare kan upprätthållas enligt den intention som fanns när lagen infördes. Det är också viktigt att undersöka på vilket sätt föräldrar, handlare och myndigheter bättre ska följa bestämmelsen att ungdomar under 18 inte får hantera raketer och smällare. Möjligen måste också antalet dagar, då fyrverkerier får säljas, begränsas eftersom smällandet börjar allt tidigare i december.

Vilka åtgärder kommer justitieministern att vidta för att minska skador på människor och egendom vid nästa nyårsfirande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-03 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-24 Sista svarsdatum: 2008-01-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.