Skarven

Interpellation 2018/19:88 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Skarvens framfart förstör svenskt kust- och skärgårdsliv. Längs kusten i Gävleborgs län har skarven tredubblats på bara två år, enligt uppgifter som redovisas av Sveriges Radio P4 Gävleborg (den 21 augusti 2018). Den överlägset största ökningen har skett i Söderhamns skärgård utanför Sandarne. 

Skarvens närvaro försämrar förutsättningar för fiske och boende i skärgården. Fågeln äter stora mängder fisk, och avföringen gör att öarna där skarven huserar närmast blir att likna vid spököar med döda träd och missgynnsam växtlighet. För kommuner, som de längs Gävleborgskusten, där skärgården är central för bland annat utveckling och turism riskerar detta att förstöra förutsättningarna för framtidssatsningar, och dessutom försämras skärgårdens attraktionskraft kraftigt.

Det finns uppenbarligen anledning att se över skarvens skyddsbehov i Sverige. Några enklare störningsoperationer från år till år kommer inte att avhjälpa situationen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder eller förslag till åtgärder avser statsrådet att vidta för att få bukt med skarven och dess skadliga effekter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-18 Överlämnad: 2019-02-19 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-08 Sista svarsdatum: 2019-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)