Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Interpellation 2018/19:255 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor. Den är framtagen av män för att förtrycka kvinnor och torde därmed strida mot allt som vårt öppna, demokratiska, jämställda och sekulära samhälle står för.

Den 5 juni 2018 rapporterade Göteborgs-Posten att 27 av 40 kommunala förskolor i så kallade utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö kan tänka sig att kontrollera och tvinga barn att bära slöja. Det rapporterades dessutom att barn har filmats av skolpersonal i syfte att försäkra föräldrarna om att barnet inte tar av sig slöjan i skolan. 

Det är illa nog att vuxna kvinnor utsätts för detta förtryck. Det är dock än värre när barn utsätts för detsamma. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att i varje fall slippa detta under skoltid. Det är vår skyldighet att se till att dessa barn tillåts att vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga och kritiskt tänkande individer. Förtrycket strider dessutom mot barnkonventionen, i vilken det talas om barns integritet, fria uttryck och självbestämmande. 

I Österrike har man nyligen beslutat om en lag som förbjuder bärandet av slöja i landets grundskolor. Beslutet är riktat mot det man kallar politisk islam och syftar inte minst till att förbättra integrationen och motverka islams förtryck av flickor.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Kan ministern tänka sig att verka för ett liknande förbud här i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-16 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-03 Sista svarsdatum: 2019-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)