Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Interpellation 2019/20:134 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Att köpa en bostad är för de allra flesta den största affären vi gör. För oss som konsumenter är det viktigt att vi vet vilka regler som finns kring dessa affärer och vilket skydd man har som konsument.

Kristdemokraterna anser att det finns skäl att se över och stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden då det under senare tid har uppmärksammats några enskilda fall där konsumentskyddet helt klart är bristande.

År 2017 kom en utredning som heter Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31). Kristdemokraterna anser att denna utredning utgör en bra grund för diskussioner och förslag om att förstärka konsumentskyddet inom detta område.

Regeringen har dock inte kommit med några förslag utifrån nämnda utredning, och vi efterlyser vad som händer.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Har regeringen för avsikt att komma med förslag som stärker konsumentskyddet inom bostadsrättsmarknaden?
  2. Har regeringen för avsikt att använda SOU 2017:31 som underlag för eventuella förslag att stärka konsumentskyddet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-29 Sista svarsdatum: 2019-11-29
Debatt (7 anföranden)