Striderna i Nagorno-Karabach

Interpellation 2020/21:37 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 27 september utbröt nya strider i det konfliktdrabbade området Nagorno-Karabach. I vanlig ordning är det svårt att med säkerhet fastställa vem som eskalerat konflikten. Jag har tidigare ställt frågan till utrikesministern om hon är redo för att verka för att få på plats observationsmekanismer, till exempel genom modern övervakningsteknik, i Nagorno-Karabach, inom OSSE:s Minskgrupp.

Sett till den breda, snabba och fullskaliga attacken tyder mycket på att det är Azerbajdzjan som startat de nya striderna, då attacken verkar vara väl förberedd och koordinerad med helhjärtat stöd av turkisk militär. Turkiets aggressiva beteende och stöd till den azeriska sidan väcker allvarliga frågor om landets agerande i regionen

Enligt uppgifter från den armeniska försvarsmakten har armeniskt stridsflyg skjutits ned i armeniskt luftrum av turkiska F-16. Om uppgifterna om nedskjutningen stämmer, vilket ännu inte kunnat verifieras, så är det första gången en utomstående regional stormakt engagerar sig militärt på en av parternas sida. Detta i sin tur riskerar att leda till en ytterligare eskalering av konflikten och ett storskaligt krig i regionen, vilket jag även varnat för tidigare.

Enligt uppgifter från flera källor, såsom BBC, Reuters och Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), har Turkiet rekryterat och förflyttat över 1 000 jihadistiska legosoldater som tidigare stridit i Syrien och Libyen, till Azerbajdzjan för att strida mot Armenien.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tydligt fördömt den turkiska inbladningen i konflikten, och flera andra länder har uttryckt kritik mot Turkiets agerande.

Mina frågor till utrikesminister Ann Linde är därför följande:

 

  1. Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att uppnå vapenstillestånd och återupptagna förhandlingar inom OSSE:s Minskgrupp?
  2. Avser ministern att fördöma den turkiska inblandningen i konflikten?
  3. Vilka konsekvenser anser ministern att det bör få om uppgifterna angående turkiska stridsflyg och islamistiska jihadister stämmer?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Överlämnad: 2020-10-05 Anmäld: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-16 Sista svarsdatum: 2020-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)