Taiwans deltagande i WHO

Interpellation 2020/21:85 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Under åtta år, från 2009 till 2017, hade Taiwan observatörsstatus i World Health Organizations (WHO) beslutande organ World Health Assembly (WHA). Sedan dess har inte Taiwan varit inbjuden till WHA:s möten, trots erkänd kompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet. I år har covid-19-pandemin utgjort, och utgör fortfarande, ett allvarligt hot mot världshälsan. Taiwan var redan i januari först utanför Kinas gränser med att få ett fall av covid-19, vilket omedelbart meddelades till WHO via International Health Relations (IHR) kanaler. Än i dag, tio månader senare, har WHO inte inkluderat Taiwan i IRH:s intranät eller förmedlat uppgifter om Taiwans situation till berörda länder, vilket är mycket märkligt med tanke på organisationens uppgift att värna den globala hälsan. WHO:s uttalanden att taiwanesiska experter är involverade i alla konsultationer och nätverk stämmer inte. 

WHO har inte inbjudit Taiwan att delta i WHA:s möte som äger rum den 9–14 november. Det torde vara en stor förlust för alla inblandade eftersom Taiwan har varit mycket framgångsrikt i bekämpningen av covid-19. Trots den geografiska närheten till smittans epicentrum, Kina, har endast 513 människor blivit smittade och 7 avlidit i Taiwan, som har en befolkning på 23,5 miljoner invånare. 

Flera ministrar i demokratiska länder som Australien, USA, Kanada, Nya Zeeland och Japan har uttryckt sitt stöd för Taiwans deltagande i WHA. I svar på skriftliga frågor från riksdagsledamöter har den svenska regeringen sagt sig vara positiv till en inkludering av Taiwan i FN:s underorgan och mekanismer. Därför är det nu dags att ta steget från ord till handling. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Avser ministern att verka för Taiwans fullvärdiga deltagande i WHO och andra underorgan till FN? 
  2. Om svaret är ja, vilka konkreta steg kommer ministern att ta?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-10-23 Överlämnad: 2020-10-26 Anmäld: 2020-11-03 Sista svarsdatum: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-11-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)