Tävlingsverksamhet för idrotter med högt smittskydd

Interpellation 2020/21:695 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Ungas behov av rörelse vet vi alla är viktig. Det gäller att livet kan fortsätta trots pandemin – men med hög smittsäkerhet. Vissa saker går inte att genomföra medan annat går med riskbedömning och anpassning efter läge och möjligheter. I dag larmas det om att ungdomar som tidigare varit aktiva har blivit passiva. Vaccinering är på plats, men det finns frågetecken om när barn under 16 år kommer att få vaccin och hur viruset kommer att mutera.

Jag har tidigare i vår haft en debatt med idrottsminister Lind om de unika förutsättningar ridsporten har att genomföra aktiviteter. För hästar gäller sparklängdsavstånd mellan ekipagen för säkerhets skull. Avståndet uppfyller smittskyddet väl. Nu blir det varmare och tävlingarna genomförs utomhus. Sporten har redan visat att tävlingar som genomförs utan publik har bra smittskydd. En unik faktor för ridsporten, som idrottsministern framförde under vår förra debatt, är att hästen inte går att ställa undan utan behöver sin dagliga skötsel och träning för att må bra. Ridsporten attraherar många tjejer, och där finns tyvärr också en psykisk ohälsa att ta hänsyn till. Om ungdomarna slutar vara i stallet så finns risk att de är på andra ställen där smittskyddet är sämre, eller så kan det bli mer stillasittande i hemmet.

I vår förra debatt handlade det om att tävlande i olika idrotter har olika förutsättningar att uppfylla bra smittskydd. Jag anser inte att FHM uppfyller förväntningarna när de inte gör jobbet och kan se till idrotters olika möjligheter att uppfylla bra smittskydd utan stänger ned alla tävlingsverksamheter, yrkesverksamma undantagna.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta så att ridsporten och andra idrotter som kan hålla ett högt smittskydd kan komma igång med sin tävlingsverksamhet igen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-29 Överlämnad: 2021-04-29 Anmäld: 2021-04-30 Svarsdatum: 2021-05-18 Sista svarsdatum: 2021-05-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)