Teslas etablering i Europa

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Det har under relativt lång tid förekommit uppgifter i medierna att Tesla planerar att etablera sig i Europa. Det handlar dels om en batterifabrik, dels om biltillverkning. Ett av länderna som nämns i sammanhanget är Sverige, men konkurrensen är stentuff.

Samtidigt dyker nya aktörer upp som visar intresse av att etablera nya industrier inom nya hållbara grenar, exempelvis SGF Energy som planerar att bygga en batterifabrik, förhoppningsvis i Sverige. Och Node Pole, som jobbar för att attrahera både batterifabriker, datacenter och kolfiberfabriker i Sverige.

Att få ytterligare tillverkning till Sverige vore självklart bra för svensk ekonomi och skulle minska sårbarheten hos många underleverantörer. Det skulle skapa arbetstillfällen både direkt i fabrikerna och hos tillverkare av komponenter. Att dessutom ha möjlighet att få ytterligare spjutspetsteknologi både på bil- och batterisidan passar bra med den högteknologiska profil som Sverige har.

För att övertyga Teslas ledning om att Sverige är ett bra val är självklart påverkansarbetet vitalt. Exempelvis sägs Business Sweden tillsammans med flera andra aktörer ha tagit kontakter med den amerikanska biltillverkarens ledning. Samtidigt vet vi av erfarenhet att direkta kontakter på politisk nivå också är av stor vikt. Det är en av anledningarna till de främjanderesor som görs utomlands till olika länder. Det vore därför klokt om även regeringen agerar på lämpligt sätt för att öka chanserna att Tesla förlägger sin fabrik här.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Kommer ministern och regeringen att agera, och i så fall hur, för att få Tesla att förlägga sin nya europeiska bil- och batteritillverkning i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-02-23 Överlämnad: 2017-02-24 Anmäld: 2017-02-28 Sista svarsdatum: 2017-03-17 Svarsdatum: 2017-03-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)