Tillträdesförbud

Interpellation 2019/20:157 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 23 januari tog Morgan Johansson emot utredningen Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1). I denna finns bland annat ett förslag om tillträdesförbud till butiker, simhallar och bibliotek. Alla tre verksamheter har på olika sätt drabbats av stora problem med stölder, sexuella trakasserier, hot, våld och narkotika.

Remissrundan var klar den 23 mars och förslaget välkomnas av bland annat Handelsanställdas förbund, Sveriges Kommuner och Landsting, polisen och Svensk Handel. Sedan dess har ingenting hänt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När beräknar regeringen att lämna en proposition som föreslår tillträdesförbud till butiker, simhallar och bibliotek?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Sista svarsdatum: 2019-12-04 Svarsdatum: 2019-12-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)