Trålfiskeförbud

Interpellation 2016/17:496 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Räkfisket och kräftfisket är en del av Bohuslän. Det är en del av våra traditioner och en del av vår identitet. Det är en del av våra kustsamhällen och gör våra kustsamhällen levande. Vår fiskenäring bidrar starkt till vår lokala ekonomi, vår matproduktion och vår turistnäring. Sverige har i dag ett selektivt och skonsamt fiske och tar hänsyn till marina frågor. Vi har även arbetat för förbättrade redskap och teknik för hållbart fiske. Vi har dessutom redan många områden som är skyddade från trålning. 

Socialdemokraterna har på sin partikongress beslutat att arbeta för ett totalt trålfiskeförbud i Sverige. Ett sådant förbud skulle hota hela räkfisket och stora delar av vårt kräftfiske i Bohuslän. Detta beslut är upprörande. Det riskerar att slå hårt mot vår lokala ekonomi, vår matproduktion, vår turistnäring och våra kustsamhällen. S-kongressens beslut om att förbjuda trålfiske är ett direkt slag mot vårt landskap och våra traditioner.

Det finns nu en stor oro bland bohuslänningarna att Socialdemokraterna kommer att driva denna fråga i regeringen efter kongressbeslutet och ta fram ett förbud mot trålfiske.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Är det statsrådets avsikt att ta initiativ till ett trålfiskeförbud i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-05-02 Överlämnad: 2017-05-03 Anmäld: 2017-05-04 Sista svarsdatum: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)