Utbyggnad av Arlanda

Interpellation 2020/21:121 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Beslutet om den planerade utbyggnaden av Arlandas fjärde start- och landningsbana tycks dröja. Regeringen och de rödgröna partierna i Stockholmsregionen vill även stänga Bromma flygplats i förtid. Gällande tillstånd löper ut 2038.

Regeringens politik när det gäller infrastruktur är Stockholmsfientlig i flera avseenden. Regeringen vill inte bygga ut Arlanda trots att de vill avveckla Bromma i förtid. Regeringen vill inte bygga nödvändiga vägar som Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn. Det kommer att stå Stockholms län dyrt. Regeringens politik bekämpar Stockholmsregionen som Sveriges tillväxtmotor. Miljöpartiet tycks få styra infrastrukturpolitiken helt och hållet.

Det är i grund och botten svårt att över huvud taget förstå denna fientliga inställning till både bilresande och flygresande som regeringen gång på gång uppvisar. Oavsett visioner för framtidens infrastruktur på mycket lång sikt måste alla närvarande politiker i dagens Sverige – från höger till vänster – inse att flygtrafiken liksom biltransporter kommer att vara avgörande i flera decennier för att vårt land ska fungera, för tillväxten och för jobben.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Vilka åtgärder ser ministern ett behov av för att bättre hantera inrikesflyget i framtiden givet att det i dag i stora delar trafikerar Bromma flygplats och eventuellt kan behöva omlokaliseras om inte den fjärde banan byggs på Arlanda?
  2. Vilka konkreta åtgärder vidtar ministern, på kort och lång sikt, för att säkra Stockholmsregionens behov att god tillgång till flygförbindelser?
  3. Vilken analys gör ministern av konsekvenserna för Stockholmsregionen, liksom för hela Sverige, av en nedläggning Bromma flygplats?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-11-10 Överlämnad: 2020-11-11 Anmäld: 2020-11-12 Sista svarsdatum: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)