Utländsk finansiering av moskéer

Interpellation 2017/18:592 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

 

I Österrike tar man kampen mot så kallad politisk islam på allvar. Redan 2015 införde landet en lag som förbjuder utländsk finansiering för religiösa grupper, vilket innebär att muslimska föreningar är skyldiga att ha en ”grundläggande positiv syn på det österrikiska samhället”. (Källa: SVT 9 juni 2018)

Med stöd av denna lag har regeringen i Österrike beslutat att stänga totalt sju moskéer och utvisa kanske så många som 60 imamer om det visar sig att de har tagit emot pengar från utlandet. Det kan i slutändan dock röra sig om närmare 150 personer som utvisas, om man även räknar in imamernas familjer, detta enligt inrikesminister Herbert Kickl (FPÖ).

Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz (ÖVP) försvarar beslutet med att ”parallella samhällen, politisk islam och radikalisering” inte har någon plats i landet.

Med anledning av detta vill jag kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Kan ministern tänka sig att införa ett liknande förbud och vidta liknande åtgärder här i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-06-14 Överlämnad: 2018-06-15 Anmäld: 2018-06-18 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)