Utredningen om Bromma flygplats

Interpellation 2020/21:786 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Nu har en tydlig majoritet i riksdagen beslutat att Bromma inte kan läggas ned, med pandemin som ursäkt. Flyget måste få en chans att återhämta sig innan tillförlitliga prognoser om behovet av flygplatskapacitet i Stockholmsområdet kan tas fram.

Regeringen har tillsatt en utredning som på kort tid ska göra översiktliga prognoser om behoven av flygplatskapacitet och ta fram ett underlag för en avveckling av Bromma.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Med tanke på det beslut som riksdagen har fattat, vad avser ministern att göra när det gäller den utredning som är tillsatt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-06-01 Överlämnad: 2021-06-01 Anmäld: 2021-06-02 Sista svarsdatum: 2021-06-16 Svarsdatum: 2021-06-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)