Utsläpp från dieselbilar

Interpellation 2017/18:258 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Via Svenska Dagbladet (SvD) har det kommit till allmän kännedom att regeringen i september fick ett brev från EU-kommissionen där Sverige uppmanades att vidta kraftiga åtgärder för att komma till rätta med de utsläpp från dieselbilar som uppmärksammats i den stora skandalen kring VW och andra märken. Bland annat har obligatorisk återkallelse skett i andra länder, och i Danmark finns en åtgärdsplan.

Det räcker inte att säga att det är Tyskland som utfärdat typgodkännandet och att det därför inte finns något att göra i Sverige. I andra länder har betydligt mer kraftfulla åtgärder satts in än i Sverige. Bilägare har köpt en bil med sämre prestanda än vad de förväntade sig. I vilket annat fall som helst hade skadestånd utgått.

Det är helt oacceptabelt att regeringen inte har agerat tydligare och kraftfullare mot bilindustrin – att lagstiftning inte kommer på plats som ska hindra detta framöver, att återkallelse inte sker och att kraftfulla påtryckningar inte görs. Utsläppen av partiklar orsakar tusentals för tidiga dödsfall och har dessutom ökat de senaste åren. Trots det agerar inte regeringen.

Att som ministern vill, enligt citat i SvD, vänta på miljözoners införande tar alldeles för lång tid och är inte på något sätt tillräckligt, speciellt inte för alla de bilägare som inte fått den bil de betalat för.

Min fråga till miljöminister Karolina Skog blir därför:

Vilka åtgärder och lagförslag kommer ministern att lägga fram för att åtgärda felen i de bilar som visat sig släppa ut för mycket partiklar och för att Sverige ska stå bättre rustat om det skulle ske igen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-05 Överlämnad: 2017-12-06 Anmäld: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-20 Sista svarsdatum: 2018-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)