Kallelse och föredragningslista 2017/18:26

Kallelse och föredragningslista 2017/18:26 EU-nämndens sammanträde 2018-03-09

EU-nämndens sammanträde 2018-03-09

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:26


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-03-09 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 7-8 december 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 mars 2018
 2. (ca kl. 09.30) Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 20 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 mars 2018
 3. (ca kl. 10.00) Konkurrenskraft - inre marknad
  Statsrådet Mikael Damberg
  Återrapport från möte i rådet den 30 november 2017
  Återrapport från informellt möte i rådet den 1 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 mars 2018
 4. Justering
  Uppteckningarna från sammanträdet den 23 februari 2018 och protokoll från sammanträdet den 2 mars 2018.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm:. Nästa sammanträde äger rum fredagen den 16 mars kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor, artikel 50


  forts.