Kallelse och föredragningslista 2005/06:32

Kallelse och föredragningslista 2005/06:32 EU-nämndens sammanträde 2006-05-12

EU-nämndens sammanträde 2006-05-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:32


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-05-12 kl. 09.30
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Statssekreterare Lars Danielsson
Kabinettssekreterare Hans Dahlgren
Återrapport från ministerrådsmöte
den 10 april 2006
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 15 och 16 maj 2006

2. (ca 11.00) Allmänna frågor och yttre förbindelser
(försvar)
Försvarsminister Leni Björklund
Återrapport från ministerrådsmöte
den 21 november 2005
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 15 och 16 maj 2006

3. (ca 12.00) Allmänna frågor och yttre förbindelser
(WTO)
Statssekreterare Lars-Olof Lindgren
Återrapport från ministerrådsmöte
den 10 april 2006
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 15 och 16 maj 2006

4. (ca 12.15) Utbildning, ungdom och kultur
(kultur och media)
Statssekreterare Claes Ånstrand
Statssekreterare Lise Berg (dp. 6)
Återrapport från ministerrådsmöte
den 14 och 15 november 2005
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 18 och 19 maj 2006

5. (ca 12.45) Utbildning, ungdom och kultur
(utbildning)
Statssekreterare Kerstin Eliasson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 23 februari 2006
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 18 och 19 maj 2006

6. Justering av dels protokoll från sammanträdet
den 28 april 2006, dels stenografiska uppteckningar
från sammanträdena den 21 och den 28 april 2006

7. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen
den 19 maj 2006 och behandlar
* Jordbruk och fiske
* Konkurrenskraft