Kallelse och föredragningslista 2005/06:36

Kallelse och föredragningslista 2005/06:36 EU-nämndens sammanträde 2006-06-02

EU-nämndens sammanträde 2006-06-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-06-02 kl. 09.30
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Ekofin
Finansminister Pär Nuder
Återrapport från ministerrådsmöte den
5 maj 2006
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 7 juni 2006

2. (ca 10.00) Transport, telekommunikation och energi (Transport och tele)
Infrastrukturminister Ulrica Messing
Återrapport dels från ministerrådsmöte den 1 och 5 december 2005 (telekommunikation) dels från ministerrådsmöte den 27 mars 2006 (transport)
Information och samråd inför ministerrådsmöte den
den 8 och 9 juni 2006

3. (ca 10.45) Transport, telekommunikation och energi (Energi)
Statssekreterare Stefan Stern
Återrapport från ministerrådsmöte den 14 mars 2006
Information och samråd inför ministerrådsmöte den
8 och 9 juni 2006

4. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 24 maj
2006, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 24 maj 2006

5. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 9 juni och behandlar:
*Allmänna frågor och yttre förbindelser