Kallelse och föredragningslista 2005/06:39

Kallelse och föredragningslista 2005/06:39 EU-nämndens sammanträde 2006-06-16

EU-nämndens sammanträde 2006-06-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-06-16 kl. 09.30
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Jordbruk och fiske
Statssekreterare Ingrid Petersson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 22 maj 2006
Återrapport från informellt
ministermöte den 28-30 maj 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 19 juni 2006

2. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 9 och 13 juni 2006,
dels stenografiska uppteckningar från
sammanträdena den 24 och 31 maj 2006

3. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
onsdagen den 21 juni 2006 och
behandlar:
* Miljö
* ev. Allmänna frågor och yttre förbindelser
* ev. Konkurrenskraft

Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
onsdagen den 21 juni 2006 och
behandlar:
* Miljö
* ev. Allmänna frågor och yttre förbindelser
* ev. Konkurrenskraft

Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
onsdagen den 21 juni 2006 och
behandlar:
* Miljö
* ev. Allmänna frågor och yttre förbindelser
* ev. Konkurrenskraft