Kallelse och föredragningslista 2005/06:42

Kallelse och föredragningslista 2005/06:42 EU-nämndens sammanträde 2006-07-14

EU-nämndens sammanträde 2006-07-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-07-14 kl. 10.00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och Yttre förbindelser
Utrikesminister Jan Eliasson och
statssekreterare Lars-Olof Lindgren
Återrapport från ministerrådsmöte
den 12 och 13 juni 2006
Återrapport från ministerrådsmöte
den 29 juni 2006 (WTO)
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 17 och
18 juli 2006

2. (ca. 11.30) Rättsliga och inrikes frågor
Statssekreterare Dan Eliasson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 1 och 2 juni 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 24 juli 2006

3. (ca. 12.15) Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Barbro Holmberg
Återrapport från ministerrådsmöte
den 1 och 2 juni 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 24 juli 2006

4. (ca. 12.45) Jordbruk och fiske
Statssekreterare Ingrid Petersson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 19 juni 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 18 juli 2006

5. (ca. 13.30) Konkurrenskraft
Statsekreterare Kerstin Eliasson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 29 och 30 maj 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 24 juli 2006

6. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 7 juli 2006, dels
stenografiska uppteckningar från
sammanträdena den 16 och 21 juni
2006

7. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
fredagen den 8 september 2006
och behandlar:
* Allmänna frågor och yttre
förbindelser
* Jordbruk och fiske