Kallelse och föredragningslista 2005/06:44

Kallelse och föredragningslista 2005/06:44 EU-nämndens sammanträde 2006-09-08

EU-nämndens sammanträde 2006-09-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-09-08 kl. 10.00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Statssekreterare Hans Dahlgren och
statssekreterare Lars-Olof Lindgren
Återrapport från ministerrådsmöte
den 17 och 18 juli 2006
Återrapport från ministerrådsmöte
den 1 augusti 2006
Återrapport från ministerrådsmöte
den 25 augusti 2006
Återrapport från informellt ministermöte
den 1 och 2 september 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 14 och
15 september 2006

2. (ca. 12.00) Jordbruk och fiske
Statssekreterare Ingrid Petersson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 17 och 18 juli 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 18 och
19 september 2006

3. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 14 juli och
24 augusti 2006, dels stenografiska
uppteckningar den 14 juli och
24 augusti 2006

Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 22 september 2006 och
behandlar:
* Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.