Kallelse och föredragningslista 2005/06:45

Kallelse och föredragningslista 2005/06:45 EU-nämndens sammanträde 2006-09-22

EU-nämndens sammanträde 2006-09-22

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2005/06:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2006-09-22 kl. 10.00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

1. Konkurrenskraft (inre marknad)
Statssekreterare Sven-Eric Söder
Återrapport från ministerrådsmöte
den 29 och 30 maj 2006
Återrapport från informellt ministermöte
den 10 och 11 juli 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 25 september 2006

2. (ca 10.30) Konkurrenskraft (konsument)
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
Återrapport från ministerrådsmöte
den 29 och 30 maj 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 25 september 2006

3. (ca 10.40) Konkurrenskraft (forskning)
Statssekreterare Kerstin Eliasson
Återrapport från extra ministerrådsmöte
den 24 juli 2006
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 25 september 2006

4. Justering av dels protokoll dels stenografiska
uppteckningar från sammanträdet
den 8 september 2006

Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
måndagen den 2 oktober 2006 och behandlar:
* Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.