Kallelse och föredragningslista 2006/07:31

Kallelse och föredragningslista 2006/07:31 EU-nämndens sammanträde 2007-06-15

EU-nämndens sammanträde 2007-06-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:31


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-06-15 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Statsrådet Cecilia Malmström
Återrapport från ministerrådsmöte
den 14 och 15 maj 2007
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 17–19 juni 2007
Information och samråd inför
extra ministerrådsmöte den 25 juni 2007

2. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 8 juni 2007, dels
stenografiska uppteckningar från
sammanträdet den 25 maj 2007

3. Övriga frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.