Kallelse och föredragningslista 2006/07:32

Kallelse och föredragningslista 2006/07:32 EU-nämndens sammanträde 2007-06-20

EU-nämndens sammanträde 2007-06-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:32


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-06-20 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Miljö
Statssekreterare Elisabeth Falemo
Återrapport från ministerrådsmöte
den 20 februari 2007
Återrapport från informellt ministermöte
den 1-3 juni 2007
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 28 juni 2007

2. (ca. 11.00) Konkurrenskraft
Näringsminister Maud Olofsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 21 och 22 maj 2007
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 25 juni 2007

3. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 15 juni, dels
stenografiska uppteckningar från
sammanträdet den 1 juni 2007

4. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 20 juni kl.13.00 och behandlar
* Europeiska rådet
den 26 juni kl.13.30 är det återrapportering
från Europeiska rådets möte

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.