Kallelse och föredragningslista 2006/07:33

Kallelse och föredragningslista 2006/07:33 EU-nämndens sammanträde 2007-06-20

EU-nämndens sammanträde 2007-06-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:33


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-06-20 kl. 13.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Europeiska rådet
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Information och samråd inför
möte med Europeiska rådet
den 21 och 22 juni 2007

2. (ev.) Övriga frågor


* Återrapport från Europeiska rådets möte (offentligt)


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 26 juni 2007 kl.13.30 och behandlar: