Kallelse och föredragningslista 2006/07:34

Kallelse och föredragningslista 2006/07:34 EU-nämndens sammanträde 2007-06-26

EU-nämndens sammanträde 2007-06-26

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:34


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-06-26 kl. 13.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Europeiska rådet
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Återrapport från Europeiska rådets
möte den 21-22 juni 2007

2. (ev.) Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 6 juli 2007 och behandlar:
* Ekofin (inkl.budget)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.