Kallelse och föredragningslista 2006/07:35

Kallelse och föredragningslista 2006/07:35 EU-nämndens sammanträde 2007-07-06

EU-nämndens sammanträde 2007-07-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:35


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-07-06 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Ekofin
Finansminister Anders Borg
Återrapport från ministerrådsmöte
den 5 juni 2007
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 10 juli 2007

2. (ca. 10.30) Ekofin Budget
Statssekreterare Hans Lindblad
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 13 juli 2007

3. Justering av dels protokoll från
sammanträdena den 20 (2 st.), 22,
23 och 26 juni 2007, dels stenografiska
uppteckningar från sammanträdet
den 8 juni 2007.

4. Övriga frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.