Kallelse och föredragningslista 2006/07:36

Kallelse och föredragningslista 2006/07:36 EU-nämndens sammanträde 2007-07-13

EU-nämndens sammanträde 2007-07-13

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-07-13 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Jordbruk och fiske
Jordbruksminister Eskil Erlandsson
Återrapport från ministerrådsmöte den
11 och 12 juni 2007
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 16 juli 2007

2. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 6 juli 2007, dels
stenografiska uppteckningar från
sammanträdet den 15 juni 2007

3. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 20 juli 2007 och behandlar:
* Allmänna frågor och yttre förbindelser
inkl. handel

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.