Kallelse och föredragningslista 2006/07:37

Kallelse och föredragningslista 2006/07:37 EU-nämndens sammanträde 2007-07-20

EU-nämndens sammanträde 2007-07-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:37


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-07-20 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Kabinettssekreterare Frank Belfrage och
statssekreterare Håkan Jonsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 17–19 juni 2007
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 23 och 24 juli 2007

2. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 13 juli 2007, dels
stenografiska uppteckningar från
sammanträdena 20, 21 och 22 juni samt
den 26 juni 2007.

3. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger (ev.) rum
den 7 september kl.10.00 och behandlar:
*Informellt utrikesministermöte – Gymnich
*Informellt Ekofin

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.