Kallelse och föredragningslista 2006/07:38

Kallelse och föredragningslista 2006/07:38 EU-nämndens sammanträde 2007-09-06

EU-nämndens sammanträde 2007-09-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:38


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-09-06 kl. 15.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Återrapport från ministerrådsmöte
den 23 och 24 juli 2007
Information och samråd inför informellt
ministermöte (Gymnich)
den 7 och 8 september 2007

2. (ca.16.15) Ekofin
Statssekreterare Per Jansson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 10 juli 2007
Information och samråd inför
informellt ministermöte den
14 och 15 september 2007

3. Information om regeringskonferensen
om ett reformerat EU-fördrag

4. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 20 juli, dels
stenografiska uppteckningar från
sammanträdena den 6 och 13 juli 2007

5. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den
14 september 2007 kl.10.00 och behandlar:
*Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.