Kallelse och föredragningslista 2006/07:39

Kallelse och föredragningslista 2006/07:39 EU-nämndens sammanträde 2007-09-14

EU-nämndens sammanträde 2007-09-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2006/07:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2007-09-14 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Rättsliga och inrikes frågor
Statssekreterare Magnus Graner
Återrapport från ministerrådsmöte
den 12 och 13 juni 2007
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 18 september 2007

2. (ca 10.45) Rättsliga och inrikes frågor
Statssekreterare Gustaf Lind
Återrapport från ministerrådsmöte
den 12 och 13 juni 2007
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 18 september 2007

3. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 6 september,
dels stenografiska uppteckningar från
sammanträdet den 20 juli

4. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträdet äger rum den
21 september 2007 kl.09.30 och behandlar:
*Jordbruk och fiske
*Konkurrenskraft (inre marknad och industri)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.