Kallelse och föredragningslista 2007/08:35

Kallelse och föredragningslista 2007/08:35 EU-nämndens sammanträde 2008-05-23

EU-nämndens sammanträde 2008-05-23

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:35


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-05-23 kl. 09.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser (bistånd)
Statsrådet Gunilla Carlsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 19 och 20 november 2007
Återrapport från ministermöte
den 13 maj 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 26 och 27 maj 2008

2. (ca. 09.30) Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Statsrådet Cecilia Malmström
Återrapport från ministerrådsmöte
den 28 och 29 april 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 26 och 27 maj 2008

3. (ca. 11.00) Allmänna frågor och yttre förbindelser
(yttre förbindelser och försvar)
Utrikesminister Carl Bildt
Statssekreteraren Håkan Jevrell
Återrapport från ministerrådsmöte
den 19 och 20 november 2007
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 26 och 27 maj 2008

4. (ca. 11.30) Allmänna frågor och yttre förbindelser (försvar)
Statssekreteraren Håkan Jevrell
Återrapport från ministerrådsmöte
den 19 och 20 november 2007
Återrapport från informellt ministermöte
den 21 och 22 februari 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 26 och 27 maj 2008

5. (ca. 12.15) Konkurrenskraft (industri)
Näringsminister Maud Olofsson
Återrapport från ministermöte
den 25 och 26 februari 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 14–16 april 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 29 och 30 maj 2008

6. (ca. 12.45) Konkurrenskraft (inre marknad)
Statssekreteraren Gunnar Wieslander
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 29 och 30 maj 2008

7. (ca. 13.00) Allmänna frågor och yttre förbindelser
(WTO)
Statssekreteraren Gunnar Wieslander
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 26 och 27 maj 2008

8. (ca. 13.15) Konkurrenskraft (forskning)
Statsrådet Lars Leijonborg
Återrapport från informellt ministermöte
den 14–16 april 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 29 och 30 maj 2008

9. Justering av dels protokoll från
sammanträdet den 16 maj 2008, dels
stenografiska uppteckningar från
sammanträdet den 13 maj 2008

10. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 30 maj och behandlar:
* Rättsliga och inrikes frågor
* Miljö
* Energi

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.