Kallelse och föredragningslista 2007/08:36

Kallelse och föredragningslista 2007/08:36 EU-nämndens sammanträde 2008-05-30

EU-nämndens sammanträde 2008-05-30

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-05-30 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Rättsliga och inrikes frågor
Justitieminister Beatrice Ask
Återrapport från ministerrådsmöte
den 18 april 2008
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 5–6 juni 2008

2. (ca. 10.30) Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Tobias Billström
Återrapport från ministerrådsmöte
den 18 april 2008
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 5–6 juni 2008

3. (ca. 11.15) Miljö
Statssekreterare Elisabet Falemo
Återrapport från ministermöte
den 3 mars 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 12–13 april 2008
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 5 juni 2008

4. (ca. 12.00) Transport, telekommunikation och energi
(energi)
Statsekreterare Ola Alterå
Återrapport från ministermöte
den 28 februari 2008
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 6 juni 2008

5. Justering av stenografiska uppteckningar
från sammanträdet den 16 maj 2008

6. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 2 juni 2008 och behandlar:
* Ekofin

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.