Kallelse och föredragningslista 2007/08:38

Kallelse och föredragningslista 2007/08:38 EU-nämndens sammanträde 2008-06-04

EU-nämndens sammanträde 2008-06-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:38


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-06-04 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Transport och telekommunikation
Statsrådet Åsa Torstensson
Återrapport från ministerrådsmöte den
7 april 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 5 och 6 maj 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 12 och 13 juni 2008

2. (ca. 10.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (folkhälsofrågor)
Socialminister Göran Hägglund
Återrapport från ministerrådsmöte
den 29 februari 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 17 april 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 9 och 10 juni 2008

3. (ca. 11.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin
Återrapport från ministerrådsmöte den
29 februari 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 9 och 10 juni 2008

4. (ca. 11.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialtjänstfrågor)
Statssekreterare Bettina Kashefi
Återrapport från ministerrådsmöte
den 5 och 6 december 2007
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 9 och 10 juni 2008

5. (ca. 12.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (livsmedelsfrågor)
Statssekreteraren Rolf Eriksson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 30 och 31 maj 2007
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 9 och 10 juni 2008

6. (ca.12.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (jämställdhetsfrågor)
Intergrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
Återrapport från ministerrådsmöte
den 29 februari 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
9 och 10 juni 2008

7. Justering av protokoll från sammanträdet
den 30 maj 2008

8. (ev.) Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 13 juni och behandlar:
*Allmänna frågor och yttre förbindelser

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.