Kallelse och föredragningslista 2007/08:39

Kallelse och föredragningslista 2007/08:39 EU-nämndens sammanträde 2008-06-13

EU-nämndens sammanträde 2008-06-13

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-06-13 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Statsrådet Cecilia Malmström
Återrapport från ministerrådsmöte
den 26 och 27 maj 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 16 och 17 juni 2008

2. (ca.11.00) Allmänna frågor och yttre förbindelser (WTO)
Statsrådet Ewa Björling
Återrapport från ministerrådsmöte den
26 och 27 maj 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 16 och 17 juni 2008

3. Justering av dels protokoll från sammanträdena
den 23 maj, 30 maj och 2 juni dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 23
och 30 maj 2008

4. ev. Övriga frågor


kl. 10.00 och behandlar: *Europeiska rådet samt


kl. 13.00 och behandlar: *Jordbruk och fiske


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträden äger rum den 18 juni

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.