Kallelse och föredragningslista 2007/08:40

Kallelse och föredragningslista 2007/08:40 EU-nämndens sammanträde 2008-06-18

EU-nämndens sammanträde 2008-06-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:40


Möte: Öppet sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-06-18 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Europeiska rådet
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Information och samråd inför
Europeiska rådets möte
den 19 och 20 juni 2008

2. (ev.) Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 18 juni kl. 13.00 och behandlar:
* Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.