Kallelse och föredragningslista 2007/08:41

Kallelse och föredragningslista 2007/08:41 EU-nämndens sammanträde 2008-06-18

EU-nämndens sammanträde 2008-06-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-06-18 kl. 13.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Jordbruk och fiske
Jordbruksminister Eskil Erlandsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 19 maj 2008
Information och samråd inför
ministerrådsmöte den 23 och 24 juni 2008

2. Justering av dels protokoll från den 4 juni, dels
stenografiska uppteckningar från den 23 maj och
den 4 juni.

3. Övriga frågor


Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 4 juli och behandlar: * Ekofin * Jordbruk och fiske


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 24 juni
och behandlar:
* Återrapport från Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.