Kallelse och föredragningslista 2007/08:42

Kallelse och föredragningslista 2007/08:42 EU-nämndens sammanträde 2008-06-24

EU-nämndens sammanträde 2008-06-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-06-24 kl. 13.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Europeiska rådet
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Återrapport från Europeiska rådets
möte den 19–20 juni 2008

2. (ev.) Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum
den 4 juli 2008 och behandlar:
* Ekofin
* Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.