Kallelse och föredragningslista 2007/08:43

Kallelse och föredragningslista 2007/08:43 EU-nämndens sammanträde 2008-07-04

EU-nämndens sammanträde 2008-07-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:43


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-07-04 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Anders Borg
Återrapport från ministerrådsmöte
den 3 juni 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 8 juli 2008

2. Jordbruk och fiske
Statssekreterare Rolf Eriksson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 24-26 juni 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 15 juli 2008

3. Justering av dels protokoll från sammanträdena
den 13 och 18 juni 2008, dels stenografiska uppteckningar
från sammanträdena den 13 juni och 18 juni 2008

4. (ev.) Övriga frågor


* Ekofin-budget


* Rättsliga och inrikes frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den
16 juli och behandlar:
* Allmänna frågor och yttre förbindelser

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.