Kallelse och föredragningslista 2007/08:44

Kallelse och föredragningslista 2007/08:44 EU-nämndens sammanträde 2008-07-16

EU-nämndens sammanträde 2008-07-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-07-16 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Statsrådet Cecilia Malmström
Statsrådet Ewa Björling
Återrapport från ministerrådsmöte den 16 och 17 juni 2008
Information och samråd inför dels ministerrådsmöte
den 18 juli, dels ministerrådsmöte den 22 och 23 juli 2008

2. (ca. 11.15) Ekofin-budget
Statssekreterare Hans Lindgren
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 17 juli 2008

3. (ca. 11.45) Rättsliga och inrikes frågor
Statssekreterare Gustaf Lind
Återrapport från ministerrådsmöte den 5 och 6 juni 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 7 och 8 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 24 och 25 juli 2008

4. (ca. 12.30) Rättsliga och inrikes frågor
Justitieminister Beatrice Ask
Återrapport från ministerrådsmöte den 5 och 6 juni 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 7 och 8 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 24 och 25 juli 2008

5. Justering av dels protokoll från sammanträdena
den 24 juni och 4 juli 2008, dels stenografiska
uppteckningar från sammanträdena den 24 juni
och den 4 juli 2008

6. Övriga frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.