Kallelse och föredragningslista 2007/08:45

Kallelse och föredragningslista 2007/08:45 EU-nämndens sammanträde 2008-08-29

EU-nämndens sammanträde 2008-08-29

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-08-29 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Återrapport från ministerrådsmöte den 22 och 23 juli
Återrapport från ministerrådsmöte den 13 augusti
Information och samråd inför informellt ministermöte
(Gymnich) den 5 och 6 september

2. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 16 juli,
dels stenografiska uppteckningar från den 16 juli

3. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 12 september
och behandlar:
* Allmänna frågor och yttre förbindelser
* (ev.) Informellt Ekofin

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.