Kallelse och föredragningslista 2007/08:46

Kallelse och föredragningslista 2007/08:46 EU-nämndens sammanträde 2008-09-12

EU-nämndens sammanträde 2008-09-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2007/08:46


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-09-12 kl. 10.00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Statsrådet Cecilia Malmström
Statsrådet Ewa Björling
Återrapport från ministerrådsmötet den 18 juli 2008 (WTO). Återrapport från informellt ministermöte (Gymnich)
den 5 och 6 september 2008.
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 15 och 16 september 2008.

2. Justering av dels protokoll, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 29 augusti 2008.


3. Övriga frågor.


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 19 september
och behandlar:
* Rättsliga och inrikes frågor
* Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.