Kallelse och föredragningslista 2008/09:11

Kallelse och föredragningslista 2008/09:11 EU-nämndens sammanträde 2008-11-21

EU-nämndens sammanträde 2008-11-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:11


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-11-21 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Rättsliga och inrikes frågor
Justitieminister Beatrice Ask
Återrapport från ministerrådsmötet
den 24 oktober 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 27 och 28 november 2008

2. (ca 10.30) Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Tobias Billström
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 27 och 28 november 2008

3. (ca 11.15) Transport, telekommunikation och energi (telekommunikation)
Statssekreterare Leif Zetterberg
Återrapport från ministerrådsmöte
den 12 och 13 juni 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 27 november 2008

4. (ca 11.45) Jordbruk och fiske
Statssekreterare Rolf Eriksson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 18–20 november 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 28 november 2008

5. Beslut om arbetsordning enligt anmälan vid sammanträdet den 14 november 2008.


6. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 14 november 2008 dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 7 november 2008.


7. Övrigt


* Ekofin


* Jordbruk och fiske


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 28 november 2008
och behandlar:
* Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.