Kallelse och föredragningslista 2008/09:15

Kallelse och föredragningslista 2008/09:15 EU-nämndens sammanträde 2008-12-12

EU-nämndens sammanträde 2008-12-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:15


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-12-12 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Jordbruk och fiske
Jordbruksminister Eskil Erlandsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 18-20 november 2008
Återrapport från ministerrådsmöte
den 28 november 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 17 och 19 december 2008

2. (ca 10.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (hälso- och sjukvård)
Socialminister Göran Hägglund
Återrapport från informellt ministermöte
den 8 och 9 september 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 16 och 17 december 2008

3. (ca 10.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialförsäkring)
Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 2 oktober 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 16 oktober 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 16 och 17 december 2008

4. (ca 11.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin
Återrapport från ministerrådsmöte
den 2 oktober 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 16 och 17 december 2008

5. (ca 12.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (jämställdhet)
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
Återrapport från ministerrådsmöte
den 2 oktober 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 14 november 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 16 och 17 december 2008

6. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 5 december 2008, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 28 november 2008.


7. Övrigt


Anmärkningar
Anm.: Ev. samråd inför ett ev. extra Ekofinmöte den 18 december 2008.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.