Kallelse och föredragningslista 2008/09:16

Kallelse och föredragningslista 2008/09:16 EU-nämndens sammanträde 2009-01-16

EU-nämndens sammanträde 2009-01-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:16


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-01-16 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Ekofin
Finansminister Anders Borg
Återrapport från ministerrådsmöte den 2 december 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 18 december 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 20 januari 2008

2. (ca. 10.15) Jordbruk och fiske
Statssekreterare Rolf Eriksson
Återrapport från ministerrådsmöte den 18
och 19 december 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte den 19
och 20 januari 2008

3. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 12 december, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 5, 10, 11 och 12 december


4. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 23 januari kl. 09.30 och behandlar Allmänna frågor och yttre förbindelser

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.