Kallelse och föredragningslista 2008/09:17

Kallelse och föredragningslista 2008/09:17 EU-nämndens sammanträde 2009-01-23

EU-nämndens sammanträde 2009-01-23

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:17


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-01-23 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Statsrådet Cecilia Malmström
Återrapport från ministerrådsmöte
den 8 och 9 december 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 30 december 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 26 och 27 januari 2009

2. Justering av protokoll från sammanträdet
den 16 januari 2009

3. Övriga frågor


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 6 februari 2009
och behandlar:
* Ekofin

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.