Kallelse och föredragningslista 2008/09:18

Kallelse och föredragningslista 2008/09:18 EU-nämndens sammanträde 2009-02-06

EU-nämndens sammanträde 2009-02-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:18


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-02-06 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Anders Borg
Återrapport från ministerrådsmöte
den 20 januari 2009
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 10 februari 2009

2. Remiss – inbjudan till synpunkter på rapport från beredningsgruppen för fråga om arvode för uppdrag
inom riksdagen m.m.

3. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 23 januari 2009, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 16 januari 2009.


4. Övrigt


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 13 februari och behandlar:
* Utbildning, ungdom och kultur (ungdom och kultur)
* Transport, telekommunikation och energi (energi)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.