Kallelse och föredragningslista 2008/09:19

Kallelse och föredragningslista 2008/09:19 EU-nämndens sammanträde 2009-02-13

EU-nämndens sammanträde 2009-02-13

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:19


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-02-13 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Utbildning, ungdom och kultur (utbildning)
Utbildningsminister Jan Björklund
Återrapport från ministerrådsmöte
den 20 och 21 november 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 16 februari 2009

2. (kl. 10.00) Utbildning, ungdom och kultur (ungdom)
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
Återrapport från ministerrådsmöte
den 20 och 21 november 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 16 februari 2009

3. (kl. 10.15) Transport, telekommunikation och energi (energi)
Näringsminister Maud Olofsson
Återrapport från ministerrådsmöte
den 8 december 2008
Återrapport från ministerrådsmöte
den 21 januari 2009
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 19 februari 2009

4. Utkast till nämndens svar på remiss om arvode för uppdrag
inom riksdagen m.m.

5. Justering av protokoll från sammanträdet den 6 februari 2009


6. Övrigt


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 20 februari 2009
och behandlar:
*Allmänna frågor och yttre förbindelser
*Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.