Kallelse och föredragningslista 2008/09:1

Kallelse och föredragningslista 2008/09:1 EU-nämndens sammanträde 2008-09-19

EU-nämndens sammanträde 2008-09-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:1


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2008-09-19 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Konkurrenskraft (inre marknad)
Statsrådet Ewa Björling
Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 17 och 18 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 25 och 26 september 2008

2. (ca 10.00) Konkurrenskraft
Näringsminister Maud Olofsson
Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 17 och 18 juli 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 21 och 22 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 25 och 26 september 2008

3. (ca 10.30) Rättsliga och inrikesfrågor (migration)
Statsrådet Tobias Billström
Återrapport från ministerrådsmöte den 24 och 25 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 25 september 2008

4. (ca 11.15) Konkurrenskraft (forskning)
Statsrådet Lars Leijonborg
Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 17 och 18 juli 2008
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 25 och 26 september 2008

Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 26 september 2008
kl. 09.30 och behandlar:
* Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
samt konsumentfrågor
* Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.