Kallelse och föredragningslista 2008/09:20

Kallelse och föredragningslista 2008/09:20 EU-nämndens sammanträde 2009-02-20

EU-nämndens sammanträde 2009-02-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:20


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-02-20 kl. 09.30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
Utrikesminister Carl Bildt
Statsrådet Cecilia Malmström
Återrapport från ministerrådsmöte
den 26 och 27 januari 2009
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 23 och 24 februari 2009

2. (kl. 11.00) Rättsliga och inrikes frågor
Justitieminister Beatrice Ask
Återrapport från ministerrådsmöte
den 27 och 28 november 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 15 och 16 januari 2009
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 26 och 27 februari 2009

3. (kl. 12.00) Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Tobias Billström
Återrapport från ministerrådsmöte
den 27 och 28 november 2008
Återrapport från informellt ministermöte
den 15 och 16 januari 2009
Information och samråd inför ministerrådsmöte
den 26 och 27 februari 2009

4. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 13 februari 2009, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 6 februari 2009


5. Övrigt


Anmärkningar
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 27 februari, kl. 09.00 och behandlar:
* Informellt möte i Europeiska rådet
den 1 mars 2009
* Miljö
* Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.